TJÄNSTER

Interim management.

ProSign arbetar för att etablera
långsiktiga kundrelationer.

Våra kundansvariga, tillsammans med projektledarna, är de som ständigt ser till att vi faktiskt levererar efter de förväntningar våra kunder har av oss.

Vi anser att detta är en av våra styrkor, eftersom det gör det möjligt för oss att snabbt anpassa oss efter våra kunders förändrade behov.

Vi har erfarenhet av många globala tillverkningsföretag, bland annat i bil, tåg-, transport- (offshore) och förpackningsindustrin.

Personal- eller kompetensbrist ska inte stoppa din verksamhet - låt oss vara en del av ditt företags utveckling. Allmänna kundrådgivningen rekommenderar att varje start-up projekt kan dra nytta av att ha en ingenjör på plats hos kunden.

Ingenjören kan hantera alla tekniska problem på ett professionellt sätt och arbetar för att skapa en långsiktig kundrelation.

Till exempel kan en tillverkare utomlands, som vill komma in på den svenska marknaden, förutse de möjligheter och fördelar som en ingenjör på plats kan innebära.

Vi kan också erbjuda tjänster inom områden såsom förhandlingar, anbudsförfrågningar och problem med löpande ekonomisk effektivitet via våra seniora inköpare som har god erfarenhet inom branschen.

KUNDCITAT

KARRIAR

Ar du sugen pa nya utmaningar?

Vill du arbeta i en öppen företagskultur där du är en del av
helheten och där utmaningar inom produktutveckling och
projektledning blir en naturlig del av vardagen?