OM PROSIGN

Ledning i tiden

OM PROSIGN

Ingenjörsbyrån som tillhandahåller tjänster inom produktutveckling.Vi vet hur svårt det kan vara att hitta rätt resurser för avancerade ledningspositioner inom produktutveckling.Det är här ProSign kommer in i bilden. Med säte i Stenungsund har vi sedan 2004 tillsatt externa resurser på dessa positioner. Givetvis arbetar vi alltid med kvalificerad personal. Våra kunder är framförallt tillverkningsföretag inom mekanisk industri, bilindustrin, telekom och elektronikindustrin. Vår erfarenhet sträcker sig från kärnkraft- , fordons-, process-, telekommunikation-, förpacknings- och offshore, till järnvägsindustrin.

Vi arbeta för en renare vardag och miljö för framtidens generation. Under processerna för produktutvecklingen ställer våra medarbetare den gröna konstruktionen i fokus och på detta sätt hjälper vi våra kunder i Europa att bli framgångsrika men även framtidssäkra.

Uppdragens omfattning och den tillfredsställelse våra kunder har visat under åren talar sitt tydliga språk. Vi tillhandahåller en effektiv resursfördelning, slimmad organisation och erfarna medarbetare som leder till uttrycket: "Ledning i tiden® ".

VISION

Vår vision är att vara förstahandsvalet inom inhyrning av personal i ledning och produktutveckling, med ett geografiskt omfång som täcker hela Europa. Våra erfarna medarbetare ska aktivt och dagligen skapa mervärde för våra kunder och för deras multinationella affärsnätverk.

KUNDCITAT

KARRIAR

Ar du sugen pa nya utmaningar?

Vill du arbeta i en öppen företagskultur där du är en del av
helheten och där utmaningar inom produktutveckling och
projektledning blir en naturlig del av vardagen?