Projektledare - IPMA, PMI

Klicka här - Företagets - Vision & Affärsidé Kräv certifierad kompetens till ditt nästa projekt!

Våra projektledare är certifierade enligt IPMA och PMI. De kommer väl rustade med egenutvecklade projektverktyg *. Industrier som vi har erfarenhet inom är: Fordons-,
offshore-, förpacknings-, och järnvägsindustrin. Bredden på uppdrag och uppdragens komplexitet tillsammans med måttet av kundnöjdhet talar sitt egna språk.

Jämförelse mellan IPMA & PMI
PMIs certifiering som kallas CAPM liknas vid IPMA nivå D,
och PMIs certifiering som kallas PMP motsvarar en IPMA-
certifiering mellan nivå D och C.
IPMAs program för certifiering omfattar fyra nivåer.

De fyra nivåerna är:
A Certifierad Projektchef
B Certifierad Senior Projektledare
C Certifierad Projektledare
D Certifierad i Projektkunskap

D är den lägsta nivån där inga krav på erfarenhet ställs. Nivå C och B är för projektledare och nivå A för projektchefer.

IPMA, International Project Management Association, är en internationell organisation som är starkt representerad i Europa och Asien.Certifieringen genomförs på svenska och följer den internationella standarden ISO 170 24

PMI, Project Management Institute, är en amerikansk organisation, som liksom IPMA är
spridd över en stor del av världen.De flesta medlemmarna finns dock i Nordamerika,
men representeras av lokala föreningar i världen, som kallas chapters. PMI-certifiering
finns i två olika nivåer som kallas PMP och CAMP. PMP är den vanligaste och mest spridda
certifieringen. Den ställer krav inom kompetensområdena Metod och Erfarenhet.

Flexibel affärsmodell
ProSigns affärsmodell byggs med flexibilitet och lyhördhet med anpassning efter kundens behov. Som ett smakprov på våra strategiska verktyg har du möjlighet att del av projektmallar som ProSign har som standard. Maila till projektmallar@prosign.se så får du en länk skickad till dig. Dagens erbjudande består av tre mallar (gratis nedladdning):

- S-Curve.xls
- Budget_uppfoljning.xls
- WBS_tidskrivning.xls

Säkra Er nästa framgång, tänk nytt – tänk ProSign!

Fredrik Niklasson
CEO, ProSign AB
Mobile: 070-6686141

*) Projektrapporter - SomeTime™.
Etiketter: projektstyrning, projektledning, tidsredovisning, projektrapporter, IPMA , PMI , PMP , certifiering, projektledare certifiering, projektmodeller, projektmodell, projektmallar, projektledning, projektledare, projektledning stockholm, Project leader , projekt manager, konsultföretag, projektmetodik, projektverktyg